jueves, 26 de marzo de 2009

CONXA BRAVO espais imaginaris


Conxa Bravo

217 acrilic sobre tela

214 acrilic, barra oli, collage sobre tela 130x 130

La nostra amiga i pintora Conxa Bravo, exposa del 26 de Març al 24 d´abril "Espais Imaginaris" a la Galeria Art-Vall d´andorra. Sempre admiradors de la seva obra us deixo amb les encertades paraules del crític d´art Joan Gil "Rebel, impetuosa i agosarada, Conxa Bravo (Barcelona, 1947), pertany al tarannà d’aquells artistes que treballen incansablement. Un treball que ens apropa a un escenari ple de fantasia surreal, en el que es reflecteix aquells neguits i inquietuds que encara la persegueixen. La seva obra és un quadern de bitàcola; un diari íntim que desvetlla plàsticament aquelles vivències que l’afecten més directament. L’artista crea, amb un vocabulari peculiar i singular, una imatgeria que repeteix persistentment. Una obra carregada d’un llenguatge simbòlic de caire primitiu, en la que gossos, serps, monstres, dones halades, creus, àngels exterminadors, dones embarassades, etc., estan suspesos misteriosament en un espai de signe magicista. Una acumulació d’elements, descontextualitzats, reorganitzats i reordenats que creen una nova escenografia. Amb la utilització d’aquests recursos figuratius, l’artista s’endinsa en els confins de la subjectivitat, a través dels quals reinventa una altra realitat. La seva afició a les cultures primitives, especialment l’africana, la porten a utilitzar alguns dels referents ancestrals més característics, per apropiar-se’n i interpretar-los de manera personal. Paral·lelament al tractament del suport pictòric, Conxa Bravo, intervé en l’objecte tridimensional. Objectes senzills, quotidians i familiars com ara cadires, gerros, cassoles, teteres... que transforma mitjançant traços de vibrant esclat cromàtic...". Si esteu per Andorra us recomanem que visiteu la galeria i que disfruteu d´aquests fantàstics quadres.
·
Our friend and artist Conxa Bravo, exhibits her work "Imaginari Spaces" at the Galeria Art-Vall in Androrra, from the 26th of March to the 24th of April 2009 . Always fans of her work we let you with the words of the art critic Joan Gil, "Rebel, impetuous and daring, Conxa Bravo (Barcelona, 1947) is one of those indefatigable artists. Her work introduces us to a landscape full of surrealist fantasy, which reflects all the anxieties and concerns that continue to haunt her. Her work is like a logbook on a binnacle; an intimate diary which artistically awakens all the experiences that have had a direct effect on her life. Through her own peculiar and singular vocabulary, the artist has created an imagery that repeats itself over and over again. Her work is charged with a primitive symbolic language in which dogs, snakes, monsters, women with wings, crosses, exterminating angels, pregnant women etc. are mysteriously suspended in a seemingly magical space. She uses an accumulation of decontextualized, reorganized and reordered elements to create a new terrain. Through the use of these figurative resources, the artist penetrates the bounds of subjectivity, which she uses to reinvent a new reality. Her interest in primitive cultures, especially African culture, has led her to use some of the most characteristic ancient references, which has helped her to get closer to them and interpret them in her own personal way. In the spirit of her treatment of her materials, Conxa Bravo also uses three-dimensional objects. She transforms simple, everyday familiar objects such as chairs, jugs, pots and pans, teapots, using strokes that create a vibrant chromatic explosion..." If you are in Andorra during these days, we recomend you to visit the gallery and enjoy Conxa´s wonderful paintings.
posted by Ana María Vicens

No hay comentarios: